• شهرک صنعتی بینالود، فاز یک، خیابان کوشا، پلاک 18.8

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه 7 تا 17

بازرسی رنگ

در استانداردهای بین المللی ، عملیات اجرایی پوشش های صنعتی به بخش های مختلف تقسیم شده که هر بخش توسط گروه های فنی اجرا می شود و پس از اطمینان از اجرای صحیح و کامل هر مرحله، طی مدت زمان معین مرحله بعدی اجرا می گردد.

 

مراحل مختلف اجرای یک سیستم پوششی به شرح زیر است:

  • دریافت اطلاعات اولیه و ارزیابی تنشهای محیط
  • ا نتخاب سیستم پوششی مناسب
  • آماده سازی سطوح قبل از پوشش دهی
  • اجرای عملیات پوشش دهی
  • بازرسی فنی عملیات اجرایی

 

گروه صنعتی شایان با پشتوانه دانش مهندسی  در زمینه های پوشش دهی و رنگ صنعتی آماده ارائه خدمات بازرسی فنی ومشاوره ای می باشد :

      •   مشاوره و بازرسی در زمینه روشهای آماده سازی سطوح

      •   مشاوره بازرسی در زمینه انتخاب مواد اولیه پوشش و رنگ

      •    مشاوره و نظارت در زمینه پروسه های رنگ آمیزی و پوشش دهی صنعتی

      •    بازرسی فنی عملیات پوشش دهی مطابق با استانداردهاى معتبر بین المللى

      •    تهیه و بازبینی دستورالعملهای    بازرسی پوشش و رنگ

      •    بازبینی و ممیزی برنامه های کیفیت و چک لیستهای بازرسی

      •    بررسی و تعریف تست براساس استاندارد ASTM جهت تعیین خواص رنگ و پوشش

بازرسی رنگ

در استانداردهای بین المللی ، عملیات اجرایی پوشش های صنعتی به بخش های مختلف تقسیم شده که هر بخش توسط گروه های فنی اجرا می شود و پس از اطمینان از اجرای صحیح و کامل هر مرحله، طی مدت زمان معین مرحله بعدی اجرا می گردد.

 

مراحل مختلف اجرای یک سیستم پوششی به شرح زیر است:

  • دریافت اطلاعات اولیه و ارزیابی تنشهای محیط
  • ا نتخاب سیستم پوششی مناسب
  • آماده سازی سطوح قبل از پوشش دهی
  • اجرای عملیات پوشش دهی
  • بازرسی فنی عملیات اجرایی

 

گروه صنعتی شایان با پشتوانه دانش مهندسی  در زمینه های پوشش دهی و رنگ صنعتی آماده ارائه خدمات بازرسی فنی ومشاوره ای می باشد :

      •   مشاوره و بازرسی در زمینه روشهای آماده سازی سطوح

      •   مشاوره بازرسی در زمینه انتخاب مواد اولیه پوشش و رنگ

      •    مشاوره و نظارت در زمینه پروسه های رنگ آمیزی و پوشش دهی صنعتی

      •    بازرسی فنی عملیات پوشش دهی مطابق با استانداردهاى معتبر بین المللى

      •    تهیه و بازبینی دستورالعملهای    بازرسی پوشش و رنگ

      •    بازبینی و ممیزی برنامه های کیفیت و چک لیستهای بازرسی

      •    بررسی و تعریف تست براساس استاندارد ASTM جهت تعیین خواص رنگ و پوشش