• شهرک صنعتی بینالود، فاز یک، خیابان کوشا، پلاک 18.8

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه 7 تا 17

تفلون مقاوم در محیط شیمیایی

مهندسین و طراحان صنایع شیمیایی ناگزیر به استفاده از پوشش های تفلون(PTFE, PFA, FEP, ETFE, ECTFE)، به دلیل خواص منحصر بفرد پوشش تفلون می باشند.
مقاومت شیمیایی عالی ، مقاومت در برابر حرارت و از همه مهمتر مقاومت به خوردگی بالا از عواملی اند که استفاده از پوشش های تفلون را در همزن ها ، تانک های مواد شیمیایی ، فیلترهای مختلف و … را اجتناب ناپذیر نموده است و در اغلب موارد استفاده از پوشش تفلون، موجب تغییر در انتخاب مواد اولیه و کاهش هزینه تمام شده تجهیزات می گردد.

Examples of Chemical Applications:
Construction Equipment
Shafts
Bearings
Rotating Equipment
Pumps
Mating Parts
Tanks
Ball Valves     Gate Valves
Valve Bodies
Impellers
Propellers
Heat Exchangers
Vessels
Mixing Blades

تفلون مقاوم در محیط شیمیایی

مهندسین و طراحان صنایع شیمیایی ناگزیر به استفاده از پوشش های تفلون(PTFE, PFA, FEP, ETFE, ECTFE)، به دلیل خواص منحصر بفرد پوشش تفلون می باشند.
مقاومت شیمیایی عالی ، مقاومت در برابر حرارت و از همه مهمتر مقاومت به خوردگی بالا از عواملی اند که استفاده از پوشش های تفلون را در همزن ها ، تانک های مواد شیمیایی ، فیلترهای مختلف و … را اجتناب ناپذیر نموده است و در اغلب موارد استفاده از پوشش تفلون، موجب تغییر در انتخاب مواد اولیه و کاهش هزینه تمام شده تجهیزات می گردد.

Examples of Chemical Applications:
Construction Equipment
Shafts
Bearings
Rotating Equipment
Pumps
Mating Parts
Tanks
Ball Valves     Gate Valves
Valve Bodies
Impellers
Propellers
Heat Exchangers
Vessels
Mixing Blades