• شهرک صنعتی بینالود، فاز یک، خیابان کوشا، پلاک 18.8

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه 7 تا 17

رنگ های صنعتی

خوردگی سازه ها امری طبیعی است که سالانه هزینه های زیادی در بخش صنعت به کشورها تحمیل می کند. امروزه، هزینه سالانه خوردگی به اضافه هزینه حفاظت در کشورهای پیشرفته صنعتی در حدود ۳ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی است.

انتخاب صحیح مواد و طراحی خوب ، همچنین یک برنامه صحیح تعمیر و نگهداری رنگ ، کمک شایانی در کاهش این هزینه های ناخواسته دارد.

 

 

RAFSA  ، انواع سامانه های پوششی را بصورت یک یا چند لایه، با استفاده از مواد اولیه مرغوب  به صنایع کشور پیشنهاد می نماید. که عبارتست از:

 • رنگ‌های اپوکسی
 • رنگ‌های پلی یورتان
 • رنگهای اتیل سیلیکات
 • رنگ‌های نسوز
 • رنگ‌های تخصصی مهندسی
 • رنگ‌های هواخشک
 • رنگ‌های کوره ای
 • رنگ‌های پودری

 

 

RAFSA  با اجرای مهندسی رنگ‌های صنعتی ، از طریق فراهم کردن موارد زیر برای کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری اقدام می نماید:

 • عمر کاری قابل قبول
 • کاهش هزینه های زمان توقف
 • به حداقل رساندن هزینه اولیه قطعه ، شامل استفاده از ارزانترین ماده پایه و اعمال پوشش مناسب برای رسیدن به خواص مورد انتظار
 • فرصت تعمیر قطعه (اعمال پوشش مجدد پس از سپری شدن عمر کاری)

رنگ های صنعتی

خوردگی سازه ها امری طبیعی است که سالانه هزینه های زیادی در بخش صنعت به کشورها تحمیل می کند. امروزه، هزینه سالانه خوردگی به اضافه هزینه حفاظت در کشورهای پیشرفته صنعتی در حدود ۳ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی است.

انتخاب صحیح مواد و طراحی خوب ، همچنین یک برنامه صحیح تعمیر و نگهداری رنگ ، کمک شایانی در کاهش این هزینه های ناخواسته دارد.

 

 

RAFSA  ، انواع سامانه های پوششی را بصورت یک یا چند لایه، با استفاده از مواد اولیه مرغوب  به صنایع کشور پیشنهاد می نماید. که عبارتست از:

 • رنگ‌های اپوکسی
 • رنگ‌های پلی یورتان
 • رنگهای اتیل سیلیکات
 • رنگ‌های نسوز
 • رنگ‌های تخصصی مهندسی
 • رنگ‌های هواخشک
 • رنگ‌های کوره ای
 • رنگ‌های پودری

 

 

RAFSA  با اجرای مهندسی رنگ‌های صنعتی ، از طریق فراهم کردن موارد زیر برای کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری اقدام می نماید:

 • عمر کاری قابل قبول
 • کاهش هزینه های زمان توقف
 • به حداقل رساندن هزینه اولیه قطعه ، شامل استفاده از ارزانترین ماده پایه و اعمال پوشش مناسب برای رسیدن به خواص مورد انتظار
 • فرصت تعمیر قطعه (اعمال پوشش مجدد پس از سپری شدن عمر کاری)