• شهرک صنعتی بینالود، فاز یک، خیابان کوشا، پلاک 18.8

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه 7 تا 17

پودر میکرو تفلون PTFE

پودر میکرو تفلون PTFE به بسیاری از مواد برای جلوگیری از  اصطکاک اضافه گردیده و باعث کاهش و یا اجتناب از روغن کاری در قطعات ساخته شده توسط قالب ریزی و یا اکسترود میگردد.

درصورت مخلوط کردن پودر میکرو با سایر مواد سرعت و کیفیت اکسترود افزایش یافته و سطوح در مقابل خراشیدگی و عوامل شیمیایی مقاوم میگردد.

پودر میکرو تفلون PTFE میتواند جایگزین سولفات مولیبدن و یا گرافیت جهت کاهش اصطکاک شود چون کاملا مخلوط شده و در یک نقطه انباشته نمیگردد.

مخلوط مواد با پودر میکرو تفلون PTFE حتی در صد پایین در عقب انداختن شعله ور شدن موثر بوده و از چکیدن ماده در هنگام شعله ور شدن جلوگیری میکند.

ویژگی های اصلی پودر تفلون PTFE:

>> افزایش و بهبود خود روغنکاری

>> کاهش ضریب اصطکاک و سایش

>> بهبود مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی

>> خواص دی الکتریک بالا

>> مقاومت در مقابل درجه حرارت بالا

>> عدم چسبیدن

>> رنگ محصول در صورت مخلوط کردن تغییر نمیکند

پودر میکرو تفلون PTFE در مخلوط با روغن راندمان موتور را بالا برده و در مخلوط با گریس تاثیر بسزای آن قابل مشاهده است.

این پودر در مخلوط با رنگ و جوهر کارایی خاص خود را دارد.

پودر میکرو تفلون PTFE

پودر میکرو تفلون PTFE به بسیاری از مواد برای جلوگیری از  اصطکاک اضافه گردیده و باعث کاهش و یا اجتناب از روغن کاری در قطعات ساخته شده توسط قالب ریزی و یا اکسترود میگردد.

درصورت مخلوط کردن پودر میکرو با سایر مواد سرعت و کیفیت اکسترود افزایش یافته و سطوح در مقابل خراشیدگی و عوامل شیمیایی مقاوم میگردد.

پودر میکرو تفلون PTFE میتواند جایگزین سولفات مولیبدن و یا گرافیت جهت کاهش اصطکاک شود چون کاملا مخلوط شده و در یک نقطه انباشته نمیگردد.

مخلوط مواد با پودر میکرو تفلون PTFE حتی در صد پایین در عقب انداختن شعله ور شدن موثر بوده و از چکیدن ماده در هنگام شعله ور شدن جلوگیری میکند.

ویژگی های اصلی پودر تفلون PTFE:

>> افزایش و بهبود خود روغنکاری

>> کاهش ضریب اصطکاک و سایش

>> بهبود مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی

>> خواص دی الکتریک بالا

>> مقاومت در مقابل درجه حرارت بالا

>> عدم چسبیدن

>> رنگ محصول در صورت مخلوط کردن تغییر نمیکند

پودر میکرو تفلون PTFE در مخلوط با روغن راندمان موتور را بالا برده و در مخلوط با گریس تاثیر بسزای آن قابل مشاهده است.

این پودر در مخلوط با رنگ و جوهر کارایی خاص خود را دارد.